شماره بازی

مسابقه بین دو تیم

هفته

گروه

ایام هفته

تاریخ

ساعت شروع

محل برگزاری

روز

ماه

سال

85

پارس دانان صبا-فولادویژن

هفتم

A

سه شنبه

16

8

91

10

سهند خزانه

86

سپاهان نوین-انصار

هفتم

A

سه شنبه

16

8

91

12

سهند خزانه

87

پارسا-لوکوموتیو

هفتم

A

سه شنبه

16

8

91

10

بهارعبدل آباد

88

صبای تهران-فولاد

هفتم

B

سه شنبه

16

8

91

12

بهارعبدل آباد

89

نیکان-جهانگستر

هفتم

B

سه شنبه

16

8

91

14

بهارعبدل آباد

90

وحدت-صبا

هفتم

B

سه شنبه

16

8

91

11

شاهین

91

استقلال ری-شاهین

هفتم

B

سه شنبه

16

8

91

13

شاهین

92

پدیده یاران-داماش

هفتم

B

چهارشنبه

17

8

91

12

سرداران

93

شاهین شمیرانات-استقلال جنوب

هفتم

B

چهارشنبه

17

8

91

14

سرداران

94

آریاذوب آهن-دارایی

هفتم

B

چهارشنبه

17

8

91

10

بهار عبدل آباد

95

بهشتی ری-ارزش

هفتم

A

چهارشنبه

17

8

91

12

بهار عبدل آباد

96

پیمان مهر-نفتون

هفتم

A

پنجشنبه

18

8

91

12

الیاف

97

پاس شمیران-شهرداری قدس

هفتم

A

پنج شنبه

18

8

91

12

پیام

98

ستادمشترک-ارتباطات

هفتم

A

پنج شنبه

18

8

91

14

پیامتاریخ : یکشنبه 14 آبان 1391 | 06:55 ب.ظ | نویسنده : عشق فوتبال | نظرات

  • ندای معلم
  • سیب سفید
  • زیبا مد
  • سه سیب